تانگ بی  دختر ساده و مهربونی است  که به اینده  خوش بین وامیدواره.  اون به جزیره ی جنوبی میره اما اتفاقی درگیر مبارزات یه گروه خلافکار با پلیس میشه....