یک دانش آموز دبیرستانی مجبور می شود که احساسات و عشقش را مخفی کند تا ...