جدول پخش سریالها

Voice 2 2018
OCN
قسمت 04 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 02 اضافه شد.

Mr. Sunshine 2018
tvN
قسمت 14 (720p) زیرنویس فارسی قسمت 12 اضافه شد.

Marry Me Now? 2018
KBS2
قسمت 45 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 39 اضافه شد.

Let Me Introduce Her 2018
SBS
قسمت 24 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

My ID is Gangnam Beauty 2018
TBC
قسمت 08 (720p) - زیرتویس فارسی قسمت 07 اضافه شد.

Heavy Sweetness, Ash-like Frost 2018
iQiyi
قسمت 16 (720p) اضافه شد.

Hot Blood Dance Crew 2018

قسمت 05 (720p) اضافه شد.

Voice 2 2018
OCN
قسمت 04 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 02 اضافه شد.

Mr. Sunshine 2018
tvN
قسمت 14 (720p) زیرنویس فارسی قسمت 12 اضافه شد.

Marry Me Now? 2018
KBS2
قسمت 45 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 39 اضافه شد.

Let Me Introduce Her 2018
SBS
قسمت 24 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Sweet Combat 2018
Hunan TV
قسمت 37 (540p) - زیرنویس فارسی قسمت 32 اضافه شد.

Heavy Sweetness, Ash-like Frost 2018
iQiyi
قسمت 16 (720p) اضافه شد.

Bloody Romance 2018
Youku
قسمت 22 (540p) -زیرنویس انگلیسی قسمت 09 اضافه شد.

Rich Family's Son 2018
MBC
قسمت 78 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 78 اضافه شد.

Legend of Fu Yao 2018
QQLive / ZJTV
قسمت 66 (720p) پایانی - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Sweet Combat 2018
Hunan TV
قسمت 37 (540p) - زیرنویس فارسی قسمت 32 اضافه شد.

Life 2018
jTBC
قسمت 08 (720p) - زیرنویس قسمت 04 اضافه شد.

Lovely Horribly 2018
KBS2
قسمت 04 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Risky Romance 2018
MBC
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Let’s Eat 3 2018
tvN
قسمت 10 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 10 اضافه شد.

Thirty But Seventeen 2018
SBS
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Bloody Romance 2018
Youku
قسمت 22 (540p) -زیرنویس انگلیسی قسمت 09 اضافه شد.

Meteor Garden 2018
Hunan TV
قسمت 31 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 26 اضافه شد.

My Story for You 2018
iQiyi
قسمت 48 (1080p) پایانی اضافه شد.

Legend of Fu Yao 2018
QQLive / ZJTV
قسمت 66 (720p) پایانی - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Sweet Combat 2018
Hunan TV
قسمت 37 (540p) - زیرنویس فارسی قسمت 32 اضافه شد.

Life 2018
jTBC
قسمت 08 (720p) - زیرنویس قسمت 04 اضافه شد.

Lovely Horribly 2018
KBS2
قسمت 04 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Risky Romance 2018
MBC
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Let’s Eat 3 2018
tvN
قسمت 10 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 10 اضافه شد.

Thirty But Seventeen 2018
SBS
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

The Evolution of Our Love 2018
ZJTV
قسمت 18 (720p) اضافه شد.

Meteor Garden 2018
Hunan TV
قسمت 31 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 26 اضافه شد.

My Story for You 2018
iQiyi
قسمت 48 (1080p) پایانی اضافه شد.

Legend of Fu Yao 2018
QQLive / ZJTV
قسمت 66 (720p) پایانی - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Your House Helper 2018
KBS2
قسمت 28 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 28 اضافه شد.

Time 2018
MBC
قسمت 14 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 14 اضافه شد.

Your Honor 2018
SBS
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Familiar Wife 2018
tvN
قسمت 06 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 05 اضافه شد.

Witch's Love 2018
MBN
قسمت 08 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 08 اضافه شد.

Sweet Combat 2018
Hunan TV
قسمت 37 (540p) - زیرنویس فارسی قسمت 32 اضافه شد.

The Drug Hunter 2018
Dragon TV
قسمت 50 (540p) پایانی اضافه شد.

Meteor Garden 2018
Hunan TV
قسمت 31 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 26 اضافه شد.

My Story for You 2018
iQiyi
قسمت 48 (1080p) پایانی اضافه شد.

Legend of Fu Yao 2018
QQLive / ZJTV
قسمت 66 (720p) پایانی - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Your House Helper 2018
KBS2
قسمت 28 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 28 اضافه شد.

Time 2018
MBC
قسمت 14 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 14 اضافه شد.

Your Honor 2018
SBS
قسمت 16 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 16 اضافه شد.

Familiar Wife 2018
tvN
قسمت 06 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 05 اضافه شد.

Witch's Love 2018
MBN
قسمت 08 (720p) - زیرنویس فارسی قسمت 08 اضافه شد.

Sweet Combat 2018
Hunan TV
قسمت 37 (540p) - زیرنویس فارسی قسمت 32 اضافه شد.

The Drug Hunter 2018
Dragon TV
قسمت 50 (540p) پایانی اضافه شد.

Caught In The Heartbeat 2018
QQLive
قسمت 32 (540p) اضافه شد.

Medical Examiner Dr. Qin 2 2018
Sohu TV
قسمت 14(720p) اضافه شد.

My ID is Gangnam Beauty 2018
TBC
قسمت 08 (720p) - زیرتویس فارسی قسمت 07 اضافه شد.

The Drug Hunter 2018
Dragon TV
قسمت 50 (540p) پایانی اضافه شد.

Caught In The Heartbeat 2018
QQLive
قسمت 32 (540p) اضافه شد.

Medical Examiner Dr. Qin 2 2018
Sohu TV
قسمت 14(720p) اضافه شد.

Guardian 2018
Youku
قسمت 39 (540p) اضافه شد.

از نوع
آخرین فیلم های دوبله
سریال های غربی بروز شده
سریال های شرقی بروز شده
جدیترین تریلرها
جهت اطلاع از عناوین شرقی به کانال تلگرام مای دراما بپیوندید: MyDrama.Co