جدول پخش سریالها

Marry Me Now? 2018
KBS2
قسمت 20 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 18 اضافه شد.

Mistres 2018
OCN
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 03 اضافه شد.

Lawless Attorney 2018
tvN
قسمت 04 (720p x265 10bit) -زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Secret Mother 2018
SBS
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنوویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Here to Heart 2018
Hunan TV
قسمت 21 (720p) اضافه شد.

Hot Blood Dance Crew 2018

قسمت 03 (720p) اضافه شد.

Marry Me Now? 2018
KBS2
قسمت 20 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 18 اضافه شد.

Rich Family's Son 2018
MBC
قسمت 36 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 36 اضافه شد.

Mistres 2018
OCN
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 03 اضافه شد.

Lawless Attorney 2018
tvN
قسمت 04 (720p x265 10bit) -زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Here to Heart 2018
Hunan TV
قسمت 21 (720p) اضافه شد.

Miss Hammurabi 2018
TBC
قسمت 02 (720p x265 10bit) - زیرتویس فارسی قسمت 01 اضافه شد.

Miracle That We Met 2018
KBS2
قسمت 16 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Investigation Couple 2018
MBC
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 01 اضافه شد.

Wok of Love 2018
SBS
قسمت 12 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 11 اضافه شد.

About Time 2018
tvN
قسمت 02 (720p x265 10bit)- زیرنویس فارسی قسمت 02 اضافه شد.

The Legend of Jade Sword 2018
QQLive
قسمت 18 (720p) اضافه شد.

Miss Hammurabi 2018
TBC
قسمت 02 (720p x265 10bit) - زیرتویس فارسی قسمت 01 اضافه شد.

Miracle That We Met 2018
KBS2
قسمت 16 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 15 اضافه شد.

Investigation Couple 2018
MBC
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 01 اضافه شد.

Wok of Love 2018
SBS
قسمت 12 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 11 اضافه شد.

About Time 2018
tvN
قسمت 02 (720p x265 10bit)- زیرنویس فارسی قسمت 02 اضافه شد.

The Legend of Jade Sword 2018
QQLive
قسمت 18 (720p) اضافه شد.

Rich Man 2018
DramaX
قسمت 06 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Come and Hug Me 2017
MBC
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 06 اضافه شد.

Handsome Guy and Jung Eum 2018
SBS
قسمت 04 (720p x265 10bit) اضافه شد.

Suits 2018
KBS2
قسمت 10 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 08 اضافه شد.

The Legend of Jade Sword 2018
QQLive
قسمت 18 (720p) اضافه شد.

Rich Man 2018
DramaX
قسمت 06 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 04 اضافه شد.

Come and Hug Me 2017
MBC
قسمت 08 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 06 اضافه شد.

Handsome Guy and Jung Eum 2018
SBS
قسمت 04 (720p x265 10bit) اضافه شد.

Suits 2018
KBS2
قسمت 10 (720p x265 10bit) - زیرنویس فارسی قسمت 08 اضافه شد.

Here to Heart 2018
Hunan TV
قسمت 21 (720p) اضافه شد.

از نوع
آخرین فیلم های دوبله
سریال های غربی بروز شده
سریال های شرقی بروز شده
جدیترین تریلرها
جهت اطلاع از عناوین شرقی به کانال تلگرام مای دراما بپیوندید: MyDrama.Co